Instytut Pedagogiki

Menu:


przydatne linki:


Dyrektor Instytutu
prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sobczak

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
dr Aneta Niewęgłowska

Zastępca Dyrektora ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Bieluga

SEKRETARIAT

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00–15:00
wtorek – dzień wewnętrzny

ul. Żytnia 39 (pok. 1.42 i 1.43)
08-110 Siedlce
tel. (25) 643-18-30 do 33
e-mail:
pedagogika@uph.edu.pl


Wyświetl większą mapęStruktura Instytutu Pedagogiki  
Katedra Dydaktyki
Zakład Pedagogiki Integracyjnej
Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji
 Katedra Teorii Pedagogiki i Historii Wychowania
Katedra Podstaw Pedagogiki
Katedra Edukacji Artystycznej Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa

          

MINIONE WYDARZENIA

Święto UPH i otwarcie nowej siedziby Wydziału Humanistycznego

Konferencja Naukowa "Media w edukacji. Przestrzenie globalności - obszary lokalności"

Dyplom 2012 (wideo i fotorelacja)

Festiwal Przedszkolaka (wideo i fotorelacja)

XIII Dzień Integracji (wideo i fotorelacja)

Noc Muzeów 2012 (wideo i fotorelacja)

– Święto Uczelni 2012 (fotorelacja)

– "Lesław Szczerba - człowiek i jego dzieło"

– Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo - Wojskowość - Wychowanie"

Konferencja Naukowa "Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa"

Konferencja Naukowa "Edukacja - wczoraj, dziś, jutro"

– Konferencja Naukowa "Dziecko w kulturze współczesnego świata"

Dni Otwarte (fotorelacja)

"Twarze" w Przestrzeni Sztuk (fotorelacja)


AKTUALNOŚCI

Zakres tematyki obowiązującej na egzaminie magisterskim na kierunku Pedagogika  ››

 

Zajęcia z dr J. Florczykiewicz odwołuje się od 16.04.2014 r. do 25.04.2014 r.

 

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą terminu posiedzenia Rady Wydziału Humanistyczno -
z 16.04. na 09.04. - uległa przesunięciu data szkolenia w zakresie
"wykorzystania środków multimedialnych" na 16.04.2014.

W załączniku
komunikat z naniesioną korektą.
Pozdrawiam
Grzegorz Wierzbicki

 

          PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela jest ofertą skierowaną do studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2013/2014,  którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci studiów I stopnia (kierunków: filologia polska, historia, informatyka, matematyka, biologia, filologia sp. anglistyka, filologia sp. germanistyka, filologia sp. rusycystyka) mogą uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym.

Moduł kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela będzie realizowany na studiach stacjonarnych równolegle z kształceniem w ramach studiów I stopnia. Uruchomienie modułu może nastąpić w przypadku wybrania go przez co najmniej 28 studentów z danego kierunku studiów .

Studenci zainteresowani modułem kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela rejestrują się w systemie USOSweb i składają oświadczenie, do właściwego dziekana wydziału z zaznaczeniem na jakich zasadach podejmują kształcenie, tj. na podstawie art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub na zasadach odpłatności, zgodnie z zarządzeniem nr 76/2013 Rektora UPH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014.

Wzór oświadczenia do pobrania ze strony

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia przewidziane są dwa przedmioty, prowadzone w formie wykładów, kończące się egzaminami:

1. Psychologia – 45 godz., WTOREK 16.00-18.15,  s.08 B prowadzący –  dr J. Zienkiewicz

2. Pedagogika – 45 godz., czwartek  16.00-18.15 s.08B, prowadzący -  dr E. Jówko

 Uwaga !!! W trakcie całego toku studiów studenta ponadto obowiązuje realizacja i zaliczenie następujących przedmiotów:

 • semestr 3:
   - psychologia pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym (15 godz. wykładu i 15 ćwiczeń),
   - pedagogika pracy z uczniem na II etapie edukacyjnym (15. godz. wykładu i 15 ćwiczeń),
  - emisja głosu (25 godz.),
  - 30 godzin praktyki nauczycielskiej –pedagogicznej (1 tygodniowa),
 • semestr 4:
  - podstawy dydaktyki (30 godz. wykładu),
  - dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym (15 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń),
  - praktyka śródroczna 15 godzin,
  - 45 godzin praktyki nauczycielskiej na drugim etapie edukacyjnym,
 • semestr 5:
  - dydaktyka przedmiotu na II etapie edukacyjnym (15 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń),
  - praktyka śródroczna 15 godzin,
  - 45 godzin praktyki nauczycielskiej na drugim etapie edukacyjnym.

Samorząd Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL Zapraszają do udziału w

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ ELITY JAGIELLOŃSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ KULTURA-POLITYKA-WOJSKO-KOŚCIÓŁ. Szczegóły Zaproszenie, Formularz, Informacja.
   
   
STUDIA STACJONARNE

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

STUDIA PODYPLOMOWE

   

Rejestracja przez IRK na studia podyplomowe rozpoczęła się
20 czerwcaSTUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

W ramach kierunku Pedagogika realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia oraz studia podyplomowe.

Na studiach stacjonarnych I-go stopnia w pierwszym semestrze odbywa się wybór jednej ze specjalności:

 • Animator i menedżer kultury
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z etyką
 • Edukacja wczesnoszkolna z reedukacją
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna z rytmiką
 • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika z plastyką
 • Wiedza o kulturze w zakresie muzyki i plastyki

W ramach studiów niestacjonarnych I-go stopnia studenci mogą wybierać spośród specjalności:

 • Animator i menedżer kultury
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja wczesnoszkolna z reedukacją
 • Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna z rytmiką
 • Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • Pedagogika z plastyką

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia mają do wyboru:

 • Animatora i menadżera kultury
 • Edukację dla bezpieczeństwa
 • Edukację szkolną
 • Edukację wieku dziecięcego
 • Pedagogikę z plastyką
 • Profilaktykę społeczną

STUDIA PODYPLOMOWE